Kvinnliga studenter dricker allt mer

Alkoholkonsumtionen ökar bland studenter - och allt fler flickor riskerar att få alkoholskador. Det visar ny forskning gjord vid Lunds universitet.

Enligt AT-läkaren och doktoranden Henriettae Ståhlbrandt har 77 procent av studenterna ett riskfyllt alkoholbeteende.

Karlstads universitet har gjort en egen alkoholundersökning och den visar att drickandet bland studenterna inte alls är så utbrett som på andra lärosäten.

Blivande studentkårsordföranden Stefan Björk tror att det finns geografiska skillnader i hur studenterna dricker.