Hotell Gustaf Fröding tar till rättsliga åtgärder efter stängning

Hotell Gustav Fröding i Karlstad kommer att inleda en rättslig process mot Ångpanneföreningen, som underkände hotellets brandsäkerhet.

Hotellet stängdes, men en ny besiktning visade att larmet visst fungerade och det kunde öppnas igen. Företaget har i nuläget förlorat uppåt 400 000 kronor i avbokade hotellrum och konferenser.

Enligt hotellets VD, Lennart Mörkfors, är det ännu inte klart hur stort skadestånd de ska kräva, eftersom det också handlar om deras anseende.

Mörkfors säger också att de överklagat räddningstjänstens beslut om att stänga hotellet till länsrätten.