Politiker vi se mer sammarbete om vården

Karlskoga lasarett kan komma att ägas av båda landstingen i Värmland och Örebro. Politikerna på båda håll utredar nu ökat samarbete mellan de två landstingen.

Ett gemensamtägande av båda karlskoga lasarett och det planerade rättpsykiatriska sjukhuset i Kristenehamn är en möjlig utgång av ökat samarbete. Två landsting kan ge bättre vård och bli mer attraktiv för personal med viktig kompetens, enligt Marie-Louise Forsberg-Fransson socialdemokrat och ordförande för landstingsstyrelsen i Örebro. Det är inom Vård, kultur och adminstration som pålitikerna vill att samarbetet ska öka