Lantbrukare får pengar tillbaka

Runt 80 bönder i Värmland kommer få pengar tillbaka från Jordbruksverket. Bönderna har enligt en dom i Högsta Domstolen betalat en felaktig dröjsmålsränta när de varit sena med att betala tillbaka omställningsstöd. Totalt handlar det om 13 miljoner kronor i felaktig ränta som Jordbruksverket ska betala tillbaka till sammanlagt ett 1000-tal lantbrukare i Sverige.

Jordbruksverket ska också betala mellan fem och sex miljoner kronor i räntekompensation till lantbrukarna. I månadsskiftet maj-juni ska återbetalningen börja.