Struntar i cellprov

18 procent av kvinnorna i Värmland som kallas till cellprovstagning genomför inte provtagningen, det visar statistik från läkemedels- och hälsoföretaget GlaxoSmithKline. Orsaken till att många inte kommer till cellprovtagningen tros vara okunskap.

Många vet inte om att livmoderhalscancer är den näst vanligaste cancerformen bland kvinnor mellan 15 och 45 år och att den orsakas av ett sexuellt överförbart virus, HPV. Regelbundna cellprover är det säkraste sättet att upptäcka livmoderhalscancer. I Sverige drabbas knappt 500 kvinnor om året av livmoderhalscancer och ungefär en tredjedel av avlider till följd av sjukdomen.