Ökat deltagande i val till ungdomsfullmäktige

Valdeltagandet i ungdomsfullmäktigevalet i Karlstad ökade kraftigt i år. I år var röstdeltagandet 33 procent och det är en ökning med drygt 43 procent jämfört med 2006. Högst valdeltagande var det på Hultsbergsskolan där 75 procent av alla röstberättigade deltog i valet.