Lönemiss ger kommunanställda i Hagfors retroaktiv lön

25 personer anställda av Hagfors kommun får nu dela på 1,6 miljoner kronor. Det handlar om en retroaktiv utbetalning för utebliven övertidsersättning under 10 års tid.

När de anställda ryckte in och arbetade extra inom olika verksamheter i kommunen för att fylla upp sin deltidstjänst uppmärksammades inte att de arbetade mer än en heltid och därför skulle ha övertidsersättning istället för vanlig timlön. För en av de anställda innebär det här att han nu får 582 000 kronor i retroaktiv lön. Fallet drevs av kommunalarbetareförbundets lokala avdelning.