Kameror på Karlstadbussar

Swebuss har fått tillstånd att använda övervaknings-kameror i bussar som används i tätortstrafiken i Karlstad.

Syftet med att använda kamerorna är att förhindra brott och underlätta identifiering av en gärningsmän då något brottsligt sker.

Länsstyrelsen har godkänt Swebuss önskemål om totalt 48 kameror i åtta olika bussar.