Konferens med kvinnor i fokus

Erfarenheterna från kvinnor i fattiga länder borde tas tillvara på ett bättre sätt. Det anser Catarina Segersten Larsson, före detta ordförande för landstingsstyrelsen Landstinget i Värmland.

I ett brev till räddningsverket förklarar hon att hon vill att kvinnorna tillsammans med räddningsverkets personal under några dagar diskuterar hur räddningsarbetet skulle kunna förbättras i kris- katastrofsituationer. Hon menar att räddningsverket som finns i Värmland har ett välförtjänt gott rykte när det gäller olika typer av hjälpinsatser världen över. Och att det vid alla kriser är uppenbart att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast. Hon vill med denna eventuella konferens få kvinnorna att komma till tals.