Rekryteringsproblem för kommunerna

Högkonjunkturen i Sverige har lett till svåra rekryteringsproblem för kommunerna. På funktioner som kräver specialistkompetenser är det i princip omöjligt att ersätta personer som slutar.

Det samtidigt som kommunerna har svårt att matcha förtetagens löner för att behålla personal. Karlstad kommuns teknik- och fastighetschef Hans Wennerholm har på kort tid förlorat flera medarbetare som är svåra att ersätta.