Edas återvinningsstationer kan komma att dras in

Några av Edas återvinningsstationer kan komma att dras in. Anledningen är att för få personer nyttjar stationen.

Det konstaterades vid ett samrådsmöte mellan kommunen och Förpackning- och tidningsinsamlingen. Dock kunde det även konstateras att återvinningsstationerna i Eda kommun överlag fungerar bra utan betydande problem med nedskräpning och överfyllnad.