Högkonjunktur i byggbranschen ställer till problem

Problemen att rekrytera personer med specialist kompetens inom bygg och stadsplanering får konsekvenser för handläggningstiderna i kommunerna. Högkonjunkturen i byggbranchen har lockat många kommunanställda till bättre betalda anställningar i byggbolag.

Att personer i nyckelpositioner slutat betyder också problem för alla som vill bygga i kommunen. Trycket på att bygga och exploatera i nya områden är stor i Karlstadregionen just nu, men också en process som kräver mycket arbete med tillstånd och kommunala planer. Problemet för kommunen är att den typ av kompetens kommunens specialister har också är hett eftertraktade i näringslivet, så när kommunen egenligen skulle behöva anställa fler har fler nyckelpersoner slutat. Det gör att man nu blivit en flaskhals som försenar byggprojket när man hårdare måste prioritera bland projekten, en prioritering som gynnar stora byggnationer snarare än små.