Allt större brist på ingenjörer

Arbetslösheten bland ingenjörer har minskat till den lägsta nivån på fem år. Värmland ligger precis på rikssnittet för ingenjörerna - 1,2 procents arbetslöshet just nu.

I länet har de arbetslösa ingenjörerna nästan halverats på ett år. Organisationen Sveriges Ingenjörer talar nu också om brist på ingenjörer i nästan alla branscher, och att bristen är mest akut på datasidan.