Banverket gör sig av med fastigheter

Stationshusen i Vålberg, Väse och Skoghall liksom godsmagasinen i Molkom och Kil är bland de 18 fastigheter i Värmland som Banverket vill riva.

Totalt ska Banverket på olika sätt göra sig av med 36 fastigheter i Värmland som inte längre ingår i järnvägsverksamheten. Somliga kan säljas i befintligt skick, andra efter åtgärd. Några ska avvecklas, men det är oklart hur, som exempelvis banvaktsstugan i Skattkärr. Innan avvecklingen fastställs vill Banverket nu samråda med den regionala kulturvården och med berörda kommuner.