Journalslarv anmäls till HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska utreda hur en av Karlstads legitimerade sjukgymnaster sköter sin journalföring.

En starkt missnöjd patient har anmält eftersom hon konstaterat stora brister då hon efter ett par års behandling begärt att få ut sin journal. Stora delar av behandlingstiden finns inte alls med och den text hon fått ut innehåller ett flertal felaktigheter, bland en del annat. Enligt kvinnan har sjukgymnasten skriftligen medgett att hennes journalföring är bristfällig, men att hon kommer att ändra på det.