Tekniksatsning på Karlstads universitet

Akademiska Hus bygger ett nytt hus för Karlstads universitet, där studenterna kan arbeta med fullskaliga experiment, i stället för det teoretiska arbete.

I huset ska finnas bland annat många forskningslokaler och lärosalar som ska kunna ställas om till projektklassrum. Just nu pågår byggandet av en svävande multimediastudio.
Multimediastudion får en golvyta på cirka 100 kvadratmeter och plats för 120 åhörare. Hela huset kommer att kosta ungefär 275 miljoner kronor och det är Akademiska Hus som står för investeringen. Huset blir färdigställt om cirka ett år.