Misstänkt kränkning utreds

Personal på ett äldreboende i Karlstad misstänks för att ha kränkt äldre och kommunen har nu anmält tre händelser till Länsstyrelsen.

Det var en demenssjöterska som uppmärksammade att personalens tilltal till de äldre var kränkande och även orutinerat. Bland annat har man med hög röst tillrättavisat den gamle och även sagt att denne var elak.

Kommunen anser att en anmälan enligt lex Sarah borde ha gjorts tidigare och att arbetsrättsliga åtgärder kan bli aktuella