Filipstadsskolorna får kritik

Skolverket kritiserar skolverksamheten i Filipstad. Det handlar bl a om svaga kunskapsresultat bland eleverna och otydlig ledning ute i skolorna.

Myndigheten efterlyser också att skolan gör mer för att motverka mobbning och liknande. Efter resultatet av inspektionen har kommunen nu tre månader på sig att redovisa för Skolverket vad man ska göra åt bristerna.