Bergslagen får egen flagga

Bergslagen har fått en egen flagga. Den ser ut som den svenska flaggan med ett gult kors. Men det finns bara ett blått fält. Det ska symbolisera vattnet.

Sedan har flaggan ett grönt fält för skogen, ett oranget för elden och ett svart för malmen. Det är den ideella föreningen Stråssa By som har fått uppdrag att marknadsföra flaggan. 25 kommuner i Bergslagen har erbjudits att köpa flaggor, och intresset uppges vara stort.