Läkare önskar obegränsad tid för demensprojekt

Det värmländska projektet om demensvård bör få fortsätta utan fastslagen tidsgräns. Det föreslår överläkaren Ragnar Åstrand som ansvarat för det lokala vårdprogramarbetet.

Projektet har bedrivits i 10 år och har varit framgångsrikt tack vare särskilda ekonomiska medel, som behövts till bland annat nya riktlinjer för läkemedel vid demenssjukdom. Det har även gällt omvårdnads- och utbildningsfrågor och anhörigas situation.