Inget mer Vallo-utredande

Justitiekanslern JK säger nej till att göra en ny utredning kring Osmo Vallos död i samband med ett polisingripande i Karlstad.

Förre ambassadören Anders Sandström, som engagerat sig i fallet, hade begärt att det rättsmedicinska underlaget om dödsfallet skulle granskas på nytt. JK hänvisar i sitt avslag bl a till att flera tidigare utredningar redan kritiserat inblandade myndigheters agerande. Efter dödsfallet dömdes två polismän till dagsböter för att deras hund bitit Vallo.