Nytt nej till övervakat väntrum

Inte heller justitiekanslern tycker att landstinget ska få sätta upp övervakningskameror i väntrummet på vårdcentralen Gripen i Karlstad.

Landstinget hade överklagat länsrättens dom, men justitiekanslern går nu på rättens linje och anser att landstinget inte tillräckligt lyckats motivera behovet av övervakningskamera. JK anser också att landstinget bör se över andra möjligheter att öka säkerheten för patienter och personal på Gripen.