Färre rovdjursangrepp på hundar

Antalet hundar angripna av rovdjur minskade något i Sverige under förra året. I en rapport från Viltskadecentrer på Grimsö konstateras också att det är i Värmland som flest hundar angripits.

Fredade rovdjur angrep totalt 41 hundar i Sverige förra året. Jämfört med 2005 är det en minskning med 10. Forskarna kan inte förklara minskningen med mer än att det alltid förekommit stora variationer mellan åren. Det kan bero på väder och snöförhållanden eller att familjegrupper av varg vissa år är mer benägna att angripa hundar. Det är vargen som står för de flesta rapporterade fallen med 25 angrepp. Därefter följer lo, kungsörn och björn. De värmländska hundarna var värst drabbade med 11 rovdjursangrepp. Gävleborg och Dalarna redovisar vardera 8 angrepp. Också när det gäller rovdjurens angrepp på tamdjur var Värmland värst drabbat förra året. 223 av de totalt 562 angreppen i landet skedde i vårt län. När det gäller just tamdjuren så är det inte vargarna utan lodjuren som står för de flesta angreppen.