Dyr vård utanför Värmland

Behoven av mer specialisering inom vården gör det mycket svårt för ett landsting av värmlands storlek att kunna behandla alla sjukdomstillstånd.

Förra året behandlades 4400 patienter från Värmland på andra läns sjukhus till en kostnad av 300 miljoner kr. Per Polleryd, kirurg på centralsjukhuset, säger till landstingets personaltidning att det i många fall handlar om operationer som man inte kan göra med samma kvalitet i Värmland.