Mycket fel i idrottens räkenskaper

Skatteverket har upptäckt fel hos 200 av 250 kontrollerade idrottsföreningar i Värmland och ytterligare tre län.

Det vanligaste felet är att föreningarna inte lämnat kontrolluppgifter på ersättningar de betalat ut. Totalt handlar det om 7,9 miljoner kronor i de kontrollerade föreningarna. Även tidigare granskningar visar att det förekommer mycket fel hos idrottsföreningarna. Många gånger är felen oavsiktliga och beror på okunskap, enligt Skatteverket.