Slipper fängelse för jaktbrott

Två Kristinehamnsbor slipper fängelse för jaktbrott efter att de skjutit ihjäl en fredad ormvråk. Hovrätten ändrade idag tingsrättens halvåriga fängelsestraff för de båda till kännbara böter.

Domstolen motiverar med att männen inte använt bilen på ett mera kvalificerat sätt vid skjutningen, att det varit en impulsgärning och att ormvråken inte är någon särskilt sällsynt fågelart. Två av de fem som avgjorde målet ville fria 25-åringarna, eftersom de tvivlar på uppgifterna från nyckelvittnet.