Domstolsnej till sjukpenning

Kammarrätten nekar i en dom en 35-årig Grumsbo sjukpenning.

Mannen är chaufför och har ryggbesvär, men enligt kammarrätten är hans arbetsförmåga inte tillräckligt nedsatt för att han ska ha rätt till bidrag. Domstolen går därmed på försäkringskassans linje och upphäver länsrättens dom.