Biskopsnej till homovigslar i splittrat domkapitel

Domkapitlet i Karlstad säger ja till att begreppet äktenskap också ska omfatta homosexuella par och att kyrkan ska behålla sin vigselrätt. Domkapitlets ordförande, biskop Esbjörn Hagberg, har dock en helt annan uppfattning i frågan.

Frågan om homosexuella ska kunna ingå äktenskap eller inte är en svår fråga för Svenska kyrkan. Svår därför att åsikterna är många och djupt personliga, och därför att svaret som Svenska kyrkan ska ge kan få stora konsekvenser. I Värmland har stiftsstyrelsen tidgare sagt att den inte tar ställning i frågan. Ställning tar däremot domkapitlet som säger ja till att begreppet äktenskap också omfattar homosexuella, samt att kyrkan ska behålla vigselrätten. Domkapitlet skriver bl a:”Oavsett den andres kön bör kyrkan sträva efter livslånga relationer som ett synligt tecken på Guds Kärlek”. Domkapitlets ordförande är ingen mindre än biskop Esbjörn Hagberg. Han har en helt annan uppfattning. I en separat bilaga till yttrandet skriver Hagberg att begreppet äktenskap också fortsättningsvis ska gälla man och kvinna. Han anser dessutom att Svenska kyrkan bör avstå vigselrätten. Den är värdefull men inte nödvändig för Svenska kyrkan. Yttrandet från domkapitlet skickas till kyrkostyrelsen i Uppsala som ska lämna ett samlat svar till justitieministern.