Vårdcentralen i Skåre hotas av stängning

Arbetsmiljöverket hotar att stänga vårdcentralen i Skåre om inte arbetsmiljön förbättras.

Senast den sista februari nästa år måste bristerna åtgärdas annars hotar vite på 200.000 kronor. Enligt Arbetsmiljöverket måste personalen som arbetar i receptionen ha en säker reträttväg och risken för våld och hot måste förebyggas. Landstinget uppger att ombyggnadsarbeten ska vara klara den 1 januari 2008