Kil ska minska användningen av fossila bränslen

Kils kommun ska minska användningen av fossila bränslen med minst 20 procent fram till år 2010.

Kommunen ska ta fram en ”Klimat- och energiplan” för att nå målet och därmed minska kommunens energikostnader och klimatpåverkan.