Premiär för idrottsuniversitet

Idag var det avstamp för Karlstads universitets nya inriktning som elitidrotts- och friidrottsuniversitet.

Tanken är att ett femtiotal studenter i framtiden ska kunna kombinera elitidrott och studier.