Ulvsby idrottsförening är missnöjd med säkerheten

Styrelsen för Ulvsby idrottsförening, som har över 600 medlemmar, är missnöjd med att det efter två års samtal med Karlstads kommun inte händer något när det gäller säkerheten vid idrottsplatsen.

Det handlar bland annat om trasiga fotbollsmål där ståldetaljer sticker ut, en djup brunn som saknar brunnslock och trasigt stängsel där det är en uppenbar risk för att barn och ungdomar skadas som rusar ut på vältrafikerade riksväg 63 för att hämta bollar.

Det finns fler punkter, men styrelsen har prioriterat det som är viktigast att få utfört omedelbart för att få en säker idrottsplats.