Kvinnor utanför Karlstad har svårt att få information om vaccinationer

Flickor och kvinnor utanför Karlstad har svårt att få information om vaccinationsmöjligheter för att förebygga vissa könssjukdomar.

Vaccinering sker vid en eller två privatläkarmottagningar och vid vaccinationscentrum i Karlstad och trots att det gått ett år sedan problemet påtalades har inget hänt.

Överläkare Pontus Bjerre, som är ordförande för gruppen för gynekologisk cellprovskontroll, vill förutom att tillgängligheten skall skall bli enklare för alla, även att kvinnor över 18 år ska få möjlighet att vaccinera sig om de så önskar.