Ökat antal gymnasieelever förlorar studiemedel på grund av skolk

Allt fler gymnasieelever i landet och länet skolkar så mycket att de får sina studiemedel indragna. Det sker om man skolkar mer än 20% av skoltiden. 306 gymnasieelever i länet råkade ut för det under förra läsåret. Det är 47 elever fler än läsåret 2003/2004. Det skriver Värmlands Folkblad.

Flest studiemedel drogs in från elever på Tingvallaagymnasiet i Karlstad. Rektorn Maria Melander tror att det beror på att de utarbetat rutiner för hur skolans ska agera vid skolk.