Hyresgäster hos KBAB skeptiska till höjd hyra

Den hyreshöjning på 4,9 procent som Karlstads Bostadsaktiebolag vill

genomföra nästa år togs emot med viss skepsis av de berörda hyresgästerna.

Bland annat motiverar KBAB en hyreshöjning med höjda energipriser och ett stort upprustningsbehov.

Men detta landar inte i god jord hos några av de hyresgäster som radio Värmland talade med idag.

-Jag har lite svårt att förstå det då man betalar mycket själv när man vill renovera lägenheten, säger en kvinnlig hyresgäst.

-Det blir svårt för barnfamiljerna, säger en äldre kvinnlig hyresgäst.