Larm kring sjö i Grums

Tillståndet för Ekholmssjön utanför Grums är alarmerande med övergödning och igenväxning som accelerar i allt snabbare takt.

Segmons Byaråd hoppas nu och förutsätter att åtgärder inleds skyndsamt med att återställa sjön, som tidigare ansetts som Vänerns bästa lekplats för gös.