Länsstyrelsen kallar kommunerna till flyktingdiskussioner

Länsstyrelsen har kallat alla värmländska kommuner till samtal om flyktingmottagande. Landshövding Eva Eriksson besöker idag Arvika för att diskutera ett ökat antal introduktionsplatser för nyanlända invandrare.

Sedan den 1 juli i år är det länsstyrelsernas ansvar att förhandla med kommunerna och ta fram underlag för mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd. Landshövding Eva Eriksson säger att hon är angelägen om att upprätthålla asylpolitiken och att länsstyrelsen jobbar aktivt med uppdraget.