Tvist om vindkraftsbygge i Kristinehamn

Det blir Länsstyrelsen som får avgöra en tvist mellan Kristinehamns kommun och företaget Prevind AB. Företaget vill bygga vindkraftverk i Kristinehamn men kommunen vill inte ge bygglov för enstaka kraftverk.

Kommunen har bordlagt frågan för en fastighet och gett avslag för en annan. De besluten överklagas nu av företaget, som menar att man uppfyllt alla krav som ställts i tidigare samråd och även fått ett bindande förhandsbesked.