Kommunal glädje i Karlstad efter konserthusbesked

Planerna på ett nytt konsert- och kongresscenter i Karlstad väcker glädje hos kommunen. Centret kommer att fylla en funktion som man hittills saknat, berättar kommundirektör Anna Sandborgh.

Karlstad förlorar mycket konferensbesökare till Örebro där det finns större lokaler. Därför hoppas Anna Sandborgh på att Karlstad med det nya konsert- och kongresscentret kommer att kunna konkurrera om konferensbesökarna eftersom affärsturismen är den mest lönsamma turismen. Lokalerna som finns just nu i Karlstad är antingen för små eller för stora.

1600 personer kommer få plats i det nya centret vilket ungefär är storleken som många konferenser ligger på.

Centret kommer även att betyda mycket för Karlstads kulturliv, enligt Anna Sandborgh.