Standarden på vägar mellan Norge och Sverige ska kartläggas

Vägverket och Banverket har fått regeringens uppdrag att kartlägga standarden på vägar- och järnvägar mellan Sverige och Norge.

Kartläggningen ska bland annat kontrollera gränsöverskridande problem.

Bland annat ska E 18 och järnvägen mellan Oslo och Stockholm granskas. Ett liknande uppdrag genomförs parallellt i Norge.