Bönder i Värmland tjänar mindre

De värmländska bönderna tjänar fyra procent mindre än genomsnittet för landets jordbrukare.

Jordbrukarhushållet i Värmland hade 249.000 kronor i inkomst år 2005 - rikssnittet låg på runt 258.000. Från året dessförinnan ökade också inkomstskillnaden med tre procentenheter. Enligt sammanställningen från Jordbruksverket och SCB tjänade bönderna i två Smålandslän mest, minst inkomst hade jordbrukarna på Gotland.