Långa köer till vaccinationscentrum

Trycket på vaccinationscentrum i Karlstad är hårt just nu. Ibland går det knappt att komma fram på telefon för att boka tid.

Varför det är så hårt tryck på vaccinationscentrum är dels för att vårdcentralerna ska kunna sköta vaccinationer vid enklare resmål och det efterföljs inte alltid. Dels ökar köerna för att värmlänningarna reser mer och längre nu än tidigare.

Vaccinationscentrum tittar på hur man ska bli mer tillgängliga, men inga beslut är tagna än. Utökade telefontider är självklart ett alternativ, men inte helt problemfritt.