Stort behov av äldreboende för finsktalande

Det finns ett stort behov av ett äldreboende för finsktalande i Värmland.

I veckan hölls ett informationsmöte om de finskspråkiga äldres speciella behov i Karlstad, och syftet var framför allt att väcka Värmlands politiker och tjänstemän.

I Värmland bor över 1000 finskfödda personer som är över 65 år. De flesta av dem har inte fått någon svenskundervisning alls. Trots detta finns det inga finskspråkiga vårdavdelningar eller platser i seniorboende i länet.

Däremot finns det finskspråkig äldrevårdspersonal i Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Munkfors och Storfors, men det är inte sagt att dem alla jobbar hos finsktalande.

Enligt kartläggningen kommer antalet av finskspråkiga pensionärer i hela Sverige att öka från dagens cirka 56 000 till 70 000 under de närmaste 15 åren.