Länsstyrelsen bra på internationella kontakter

Länstyrelsen i Värmland är på väg att bli modell för landets övriga länstyrelser vad gäller internationella kontakter.

Finnansdepartementet har i ett första steg gett Värmland uppdraget kartlägga och samordna det internationella utbytet bland landets alla länsstyrelser.

Finansdepartementet har ett samordningsansvar över länstyrelserna och är också regeringens styrande hand över dessa. Nu är tanken att regeringen ska ge tydliga riktlinjer för länstyrelsernas kontakter utomlands.