Ohälsotalet sjunker mest i Storfors

Ohälsotalet i Sverige sjunker, och allra mest sjunker det i Storfors och Filipstad om man tittar till antal minskade sjukdagar. Där har man sänkt ohälsotalen med nästan 4 dagar var.

Ohälsotalet för landet som helhet sjönk i september till nästan 40 dagar, i Värmland är den siffran 47 dagar. Det är i första hand frånvaro med sjukpenning som har gått ned, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under ett år.