Ortopedichef upprörd

Verksamhetschefen för ortopedin är upprörd över att ett beslut har tagits att betala ut ett symboliskt belopp till en patient som krävt ersättning för försenad behandling.

Skulle alla patienter som inte fått återbesök, nybesök eller operation inom en viss tid få symboliska ersättningar skulle en ansenlig mängd pengar behöva betalas ut.

Han accepterar därför inte att detta beslut ska drabba Ortopedklinikens budget och tycker att ekonomiska straffåtgärder inte behövs, eftersom personalen gör allt vad de kan för att korta vårdköer.