Kommuner hjälper inte hörselskadade

Många hörselskadade får inte de hjälpmedel och det stöd de har rätt till för att klara skola och arbetsliv på ett bra sätt. En av orsakerna är att lagarna om anpassning helt enkelt inte följs, enligt Leif Östin, ordförande i Hörselskadades förening i Karlstad.