Arvika kommun får prövningstillstånd

Kammarrätten ger prövningstillstånd för Arvika Kommuns överklagande av ett beslut i länsrätten som ger en 87-årig kvinna rätt till särskilt boende på ett servicehus. Enligt kommunen räcker det att kvinnan har hemtjänst och trygghetslarm för att hon ska nå en skälig levnadsnivå.