Bostadsrättsförening överklagar nej till övervakning

Bostadsrättsföreningen Våxnäs i Karlstad överklagar länsstyrelsens beslut att inte få sätta upp övervakningskameror på parkeringsplatserna inom området.

Föreningen vidhåller att det inte är någon risk för den personliga integriteten. De lagrade filmerna kommer bara att användas om något brott begåtts.

Man jämför med exempelvis bensinstationer som får tillstånd. Där kan personer filmas som inte ens tankat och föreningen ser många likheter men förstår inte varför det ges tillstånd i det ena fallet och inte i det andra.