Vänerreservat fräschas upp

Naturreservatet Västra och Östra Fågelön i Vänern ska fräschas upp genom ett nytt beslut av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Den under många år eftersatta skötseln av reservatet ska förbättras. Det ska också bli tillträdesförbud under april till maj för att freda häckande tärnor, måsfåglar och änder. Västra och Östra Fågelön ligger 300 meter ut på östra sidan av Vänern. Här etablerades Vänerns första skrattmåskoloni i början av 1900-talet.